ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด คลิกที่นี่... Read more

ประกาศ รายวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 รายละเอียด คลิกที่นี่... Read more

ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 รายละเอียด คลิกที่นี่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 รายละเอียด คลิกที่... Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) รายละเอียด คลิกที่นี่... Read more

ประกาศ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่... Read more

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 (ที่มาสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563)  ระดับประกาศนี... Read more

ประกาศ ผลพิจารณาเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่... Read more

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รอบโควตานักเรียนระดับปวช.3 (โควตาภายใน) ที่มีสิทธิรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขั้นตอนการรายงานตัว ให้นักศึกษาทำการตรวจปกครอง ณ งานปกครอง โดยนำบัตรผ่านปกครอง มาทำการชำระเงิน (2... Read more

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่... Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

27 มกราคม 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

23 มกราคม 2563
ประกาศ รายวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศั...

ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562

22 มกราคม 2563
ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562

ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 รายละเอียด คลิกที่นี่ ระดับปร...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

22 มกราคม 2563
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

14 มกราคม 2563
ประกาศ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประกาศ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 (ที่มาสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563)

10 มกราคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 (ที่มาสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563)

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ...

ประกาศ ผลพิจารณาเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

10 มกราคม 2563
ประกาศ ผลพิจารณาเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ ผลพิจารณาเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษ...

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รอบโควตานักเรียนระดับปวช.3 (โควตาภายใน) ที่มีสิทธิรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

10 มกราคม 2563
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รอบโควตานักเรียนระดับปวช.3 (โควตาภายใน) ที่มีสิทธิรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รอบโควตานักเรียนระดับปวช.3 (โควตาภายใน) ที่มีสิทธิรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขั้นต...

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

09 มกราคม 2563
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รายล...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

09 มกราคม 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) รายละเอียด คลิกที่นี่

ข่าวรับสมัครงาน-การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

11 ธันวาคม 2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาปฏิบัติการกลาง ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงานใน...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาปฏิบัติการกลาง ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงานใน...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)

28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา) ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติในการคัดเลือก รายละเอี...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มาสอบคัดเลือก...

เอกสารเผยแพร่

เอกสารระเบียบการแต่งกาย และระเบียบความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

26 มิถุนายน 2561
เอกสารระเบียบการแต่งกาย และระเบียบความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

เอกสารระเบียบการแต่งกาย และระเบียบความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา    ระเบียบการแต่งกาย  คลิกที่นี่    ระเบียบความประพฤติ ...

เอกสารในงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

22 มิถุนายน 2561
เอกสารในงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

เอกสารในงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

12 มิถุนายน 2561
เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13  ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13

เอกสารแบบประเมินตนเอง แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และคู่มือ PLC

07 มิถุนายน 2561
เอกสารแบบประเมินตนเอง แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และคู่มือ PLC

เอกสารแบบประเมินตนเอง แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และคู่มือ PLC

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

จ่าสิบเอก ดร.สมพร  ชูทอง

บริการสารสนเทศ

rms2016
rms2016
rms2016สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

725360
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
442
459
901
721421
9369
9315
725360

Your IP: 107.21.85.250
2022-01-24 21:37

Facebook งานประชาสัมพันธ์ฯ

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com