ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 รายละเอียด คลิกที่นี่