ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ การรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง การรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 รายละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ **จากงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา** คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่ และเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึก Avionics Trainer จํานวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึก Avionics Trainer จํานวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”

15 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในโครงการ…

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน : เดือนละ 15,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 –…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทองขาว อาคารอำนวยการ ชั้น…

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในด้านการสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

10 มิถุนายน 2564 ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในด้านการสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

9 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร…

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป – กลุ่มวิชาช่างยนต์ 1 อัตรา – กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 2 อัตรา – กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่…