จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดี และประดับกระดานบ่าพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

25 กันยายน 2566 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดี และประดับกระดานบ่าพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์) รายละเอียด คลิกที่นี่

กิจกรรม “ ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ”

22 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี มอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางพรวิไล…

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา

22 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม…

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ” ครูผู้ช่วย ” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ🎊 ขอแสดงความยินดี 🎊🎉กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ” ครูผู้ช่วย ” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

11 – 15 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บรรณารัษ์ (งานวิทยบริการและห้องสมุด)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารัษ์ (งานวิทยบริการและห้องสมุด) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 21 กันยายน…

ประกาศ คำชี้แจงข้อมูลสอบถามการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 52

เรื่อง คำชี้แจงข้อมูลสอบถามการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 52 รายละเอียด คลิกที่นี่