ประกาศ ผลพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบปกติ) ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผลพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบปกติ) ปีการศึกษา 2566

ประกาศ กำหนดการรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอาคาร 9 ชั้น 4

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดการรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอาคาร 9 ชั้น 4

ประกาศ แจ้งกำหนดการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2565 และแนวทางการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์ **จากงานกิจกรรมฯ** แจ้งกำหนดการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2565 แจ้งแนวทางการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ กำหนดการรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดการรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Forme เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 –…

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครด้วยตนเอง (เท่านั้น) พร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่วันที่…

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2565

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ **จากงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา** คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา และเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่ รายชื่อสถานพยาบาลสามารถยื่นบัตรได้ไม่ต้องสำรองจ่าย ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

31 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

จัดพิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอาคาร 9 ชั้น…

จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศ “ เตรียมพร้อมก้าวไปในอนาคต ” และร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการจัด “ ตลาดนัดพบแรงงาน ”

29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศ “ เตรียมพร้อมก้าวไปในอนาคต ” และร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการจัด “ ตลาดนัดพบแรงงาน ” โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร…

จัดโครงการ “ ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ” ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

27 – 28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการ “ ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ” โดยมี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ…

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ งานพัสดุ และงานโครงการพิเศษ TO BE NUMBER ONE

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ งานพัสดุ และงานโครงการพิเศษ TO BE NUMBER ONE รายละเอียด คลิกที่นี่

จัดการทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

27 – 28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดการทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา…

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ณ โรงแรมมี ศรีนครินทร์

27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน…