อนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

อนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกแทนการทดสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกแทนการทดสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดคลิกที่นี่ QR CODE สำหรับผู้มีสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกแทนการทดสอบ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ…

คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ **จากงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา** คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่ และเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน Approved Maintenance Training Oraganization : AMTO

8 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน Approved Maintenance Training Oraganization : AMTO นำโดย วิทยากร นาย นราธิป…

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563

7 เมษายน 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายรังสรรค์ ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย…

จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

5 – 6 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) นำโดย รองศาสตราจารย์ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย กราบถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “มหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

6 เมษายน 2564 จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย กราบถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “มหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี…

จ.ส.อ. ดร สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ และให้สัมภาษณ์ แก่นิสิตสาขาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 มีนาคม 2564 จ.ส.อ. ดร สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ และให้สัมภาษณ์ แก่นิสิตสาขาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

31 มีนาคม 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา  2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ…