ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รายละเอียด คลิกที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิธีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมี นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด

24 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิธีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมี นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับศักยภาพอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี โดยมี ดร.สุรินทร์ บุญสนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

23 พฤษภาคม 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับศักยภาพอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี โดยมี ดร.สุรินทร์ บุญสนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รายละเอียด คลิกที่นี่

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางนันทนา ศรีพินิจ ข้าราชการบำนาญ อดีตนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานในการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567 (รอบลงพื้นที่)

17 พฤษภาคม 2567 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางนันทนา ศรีพินิจ ข้าราชการบำนาญ อดีตนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานในการประกวดผลงาน TO BE…

ดร.สุรินทร์ บุญสนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ

16 พฤษภาคม 2567 ดร.สุรินทร์ บุญสนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ณ ลานอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด…

ประชุมกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา และการดูแลนักเรียน นักศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

15 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา และการดูแลนักเรียน นักศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี ดร.สุรินทร์ บุญสนอง…

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 3 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2567…

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แจ้งตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด คลิกที่นี่