ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ล่าสุด

ทั้งหมด

การจัดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

3 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีครูที่ปรึกษาแผนกวิชาดำเนินการจัดปฐมนิเทศให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ณ แผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

การจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มสวนหลวง…

การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระบบเชื่อมโยงทวิภาคีและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

3 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำโดย จ.ส.อ. ดร.สมพร  ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระบบเชื่อมโยงทวิภาคีและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยมีคณะผู้บริหาร…

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ระดับชั้น ปวช. ปวส. ผู้ขอกู้รายใหม่ รายเก่า และรายเก่าที่เลื่อนระดับชั้น ให้มาดำเนินการ ลงทะเบียนการขอกู้ยืม ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2563 ที่งานแนะแนวฯ อาคาร 9 ชั้น 1

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ระดับชั้น ปวช. ปวส. ผู้ขอกู้รายใหม่ รายเก่า และรายเก่าที่เลื่อนระดับชั้น ให้มาดำเนินการ ลงทะเบียนการขอกู้ยืม ในระบบ e-studentloan พร้อมทั้งขอเอกสารการกู้ยืม ตั้งแต่วันนี้ –…

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ผ่านระบบสารสนเทศ ZOOM

30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ผ่านระบบสารสนเทศ ZOOM โดยมี นายอารักษ์ พรประภา ประธานอนุกรรมการ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย…

การจัดประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจ้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา

30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจ้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการปฏิบัติงานของครู…

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563

🔺ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า‼️ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563‼️ 📌ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า1. ตรวจปกครองที่ห้องงานปกครอง ให้เรียบร้อย2. นำบัตร ผ่านการตรวจปกครองแล้ว และใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินค่าเทอม นำมาลงทะเบียนเรียน ณ…

พิธีปิดโครงการ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ “Google Classroom” ในระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 (รุ่นที่ 2)

26 มิถุนายน 2563 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ “Google Classroom” ในระหว่างวันที่ 22…

ข่าวสารล่าสุด