ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (บริหารงานทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น!!! สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564…

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 รายละเอียด คลิกที่นี่

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ศธ. 02 ออนไลน์

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ศธ. 02 ออนไลน์ รายละเอียด คลิกที่นี่ ขั้นตอนการดูผลการเรียน เข้าระบบ ศธ. 02 ออนไลน์…

คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ **จากงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา** คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา และเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-net) ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing)

24 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-net) ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

จัดกิจกรรม “ สืบสานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ” ประจำปี 2565 และกิจกรรมการจับฉลากของขวัญปีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

21 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ สืบสานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ” ประจำปี 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

จัดอบรมโครงการ “ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร ” บรรยายโดย นางสาวพรพรรณ วรรณา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความสัมพันธ์กิจการองค์กร

21 มกราคม 2565 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดอบรมโครงการ “ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร ” บรรยายโดย…

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

19 มกราคม 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม…

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 1 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รายละเอียด คลิกที่นี่