ประกาศ การรับสมัครเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) กรณีพิเศษ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง การรับสมัครเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) กรณีพิเศษ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567

พ.ต.ท.จีรวัช รุ่งกลิ่น รองผู้กำกับปราบปราม สภ.บางปู พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนายคำรณ เพ็ญทอง หัวหน้างานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมให้โอวาทมาตรการป้องกันนักเรียนนักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

24 พฤศจิกายน 2566 พ.ต.ท.จีรวัช รุ่งกลิ่น รองผู้กำกับปราบปราม สภ.บางปู พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนายคำรณ เพ็ญทอง หัวหน้างานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมให้โอวาทมาตรการป้องกันนักเรียนนักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

22 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” ณ หอประชุมอาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

21 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” โดยมี คณะผู้บริหาร…

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566

17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานกรรมการในการประเมิน พร้อมด้วย…

จัดประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวสุนทรี คนการ หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน และนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 7 คน เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ในการสอนศิลปะงานผ้าให้แก่ศิษย์พระดาบสหลักสูตรเคหบริบาล รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566

16 พฤศจิกายน 2566 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวสุนทรี คนการ หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน และนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน…

จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566

15 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) รายละเอียด คลิกที่นี่