ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ **จากงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา** คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา และเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเกษียณสุขเกษมวิถีใหม่สไตล์ “ New Normal ” ในรูปแบบออนไลน์

23 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเกษียณสุขเกษมวิถีใหม่สไตล์ “ New Normal ” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

23 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู…

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาต่างประเทศ และแผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาต่างประเทศ และแผนกวิชาช่างยนต์ รายละเอียด คลิกที่นี่

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (ศูนย์หลัก) จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเบเกอรี

18 กันยายน 2564 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (ศูนย์หลัก) จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเบเกอรี โดย วิทยากร คุณสุณิสา ชุ่มมะโน ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ…

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (ศูนย์หลัก) จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ

11 กันยายน 2564 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (ศูนย์หลัก) จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ บรรยายโดย คุณนภดล วรางค์วงศ์หิรัญ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๘…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำชุดอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมถุงแบ่งปัน จำนวน 50 ชุด ร่วมมอบให้กับสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ

21 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำชุดอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมถุงแบ่งปัน…

จัดอบรมโครงการปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการจัดทำระบบการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ของ Approved Maintenance Training Organization : AMTO รูปแบบออนไลน์

17 – 20 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการจัดทำระบบการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ของ Approved Maintenance Training Organization : AMTO…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)

16 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาต่างประเทศ และแผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาต่างประเทศ และแผนกวิชาช่างยนต์ รายละเอียด คลิกที่นี่