ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ โดยผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด

21 – 23 ธันวาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ นำโดย คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ฮอลล์ 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดครั้งนี้