วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, Career & Entrepreneurship Center : MOE CEC) ในการจัดกิจกรรม ห้องเรียนอาชีพ ในหัวข้อ “อาหารว่างสร้างอาชีพ” บรรยายโดย คณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, Career & Entrepreneurship Center : MOE CEC) ในการจัดกิจกรรม ห้องเรียนอาชีพ ในหัวข้อ “อาหารว่างสร้างอาชีพ” บรรยายโดย คณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยมี จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และรับชมการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนอาชีพ ทั้ง 77 แห่ง ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ ZOOM