อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564

20 – 24 ธันวาคม 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 11 สถานศึกษา เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้