นางเขมิกา อารีญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามสถานศึกษาที่เข้าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 มิถุนายน 2565 นางเขมิกา อารีญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามสถานศึกษาที่เข้าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายศิริ สมใจเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ