จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

31 กรกฎาคม 2565 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รายละเอียด คลิกที่นี่