จัดกิจกรรมลูกเสือ Day Camp

จัดกิจกรรมลูกเสือ Day Camp รายละเอียด คลิกที่นี่

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถ่ายทำ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

29 – 30 สิงหาคม 2565 งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถ่ายทำ ณ…

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอเชิญชวนครูและนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ประกาศ ขอเชิญประมาณราคางานจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ขอเชิญประมาณราคางานจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร 7 รายละเอียด คลิกที่นี่

รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำข้อมูลการรับสมัครงานความต้องการแรงงานในสถานประกอบการภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถานตากอากาศบางปู

24 – 26 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปรากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน นักศึกษา…

รายการสารคดีส่งเสริมการศึกษา เพื่อแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

25 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมถ่ายรายการสารคดีส่งเสริมการศึกษา โดยกลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เพื่อแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร…

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

25 สิงหาคม 2565 จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาไทย) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแข่งขันคัดลายมือ กิจกรรมวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร…

จัดโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) สนับสนุนโดย Citi Foundation ณ ชุมชนปากหมู ตำบลบางด้วน จังหวัดสมุทรปราการ

20 – 21 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) สนับสนุนโดย Citi Foundation โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…