ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานการเงิน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานการเงิน รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานการเงิน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานการเงิน รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดสิ้นปีต่อเนื่องปีใหม่ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดสิ้นปีต่อเนื่องปีใหม่ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด คลิกที่นี่

นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมคณะ เข้านิเทศติดตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

21 ธันวาคม 2564 นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมคณะ เข้านิเทศติดตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง…

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมการจัดตั้งและการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (Career & Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC)

20 ธันวาคม 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมการจัดตั้งและการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (Career & Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE…

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตรวจซ่อม ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน ๕๐๐ เครื่อง เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ณ บริษัท อาร์บีเอส คอมเพล็ก กรุงเทพมหานคร

13 – 17 ธันวาคม 2564 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตรวจซ่อม ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน ๕๐๐ เครื่อง เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา…

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าพบเอกอัครราชทูตประเทศลิเบีย ประจำประเทศไทย เพื่อเข้าวัดตัวพร้อมสรุปแบบในการตัดเย็บชุด ในการเข้าร่วมงานแฟชั่นผ้าไหมไทยระดับโลก ครั้งที่ 11 ณ ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

13 ธันวาคม 2564 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำโดย นางสาวสุนทรี คนการ นางฉมานันท์ บุญกัน ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวณิภกร ศรีเกตุ ครูผู้แปลภาษาต่างประเทศ และนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าพบเอกอัครราชทูตประเทศลิเบีย ประจำประเทศไทย…