18 – 19 มิถุนายน และ 25 – 26 มิถุนายน 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it – จิตอาสา ณ หมู่บ้านพฤกษา 59/2 และบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 จังหวัดสมุทรปราการ

18 – 19 มิถุนายน และ 25 – 26 มิถุนายน 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it – จิตอาสา ณ หมู่บ้านพฤกษา 59/2 และบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่