จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 พร้อมถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์

26 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 พร้อมถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565

24 กรกฎาคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย…

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

22 กรกฎาคม 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วย…

จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

22 กรกฎาคม 2565 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่

การตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

19 – 21 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีครูที่ปรึกษาทำหน้าที่ดูแลนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมอาคาร…

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์สายตรวจของทางราชการให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

12 กรกฎาคม 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์สายตรวจของทางราชการให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย จำนวน 27 ท่าน ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

18 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย จำนวน 27 ท่าน ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง…

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565

17 กรกฎาคม 2565 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย…

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุม อาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

17 กรกฎาคม 2565 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่…