รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำข้อมูลการรับสมัครงานความต้องการแรงงานในสถานประกอบการภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังนี้

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รายละเอียดคลิกที่นี่

จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

31 กรกฎาคม 2565 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร…

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำผลงานจากฝีมือนักเรียน ” ปลาสลิดดินไทยเสริมงานศิลป์ ” ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT : Culture Product of Thailand) เข้าร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่าย ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ เสน่ห์แห่งสายน้ำวัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ จังหวัดชลบุรี

30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำผลงานจากฝีมือนักเรียน ” ปลาสลิดดินไทยเสริมงานศิลป์ ” ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT : Culture…

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับประเทศ ได้รับการเลื่อนระดับจาก ” ระดับดีเด่น ” เป็น ” ต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ” ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

28 – 30 กรกฎาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับประเทศ ได้รับการเลื่อนระดับจาก ”…

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยม คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ออกให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ภายใต้โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณชุมชนรอบเขตพระราชวังดุสิต โรงเรียนวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร

27 – 29 กรกฎาคม 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยม คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ออกให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ภายใต้โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 พร้อมถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์

26 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 พร้อมถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565

24 กรกฎาคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย…

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

22 กรกฎาคม 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วย…