การสอบคัดเลือกนักเรียน ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี บริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

7 กุมภาพันธ์ 2563 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ หอการค้าเยอรมัน – ไทย บริษัท เมอร์เซเดส – เบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ดำเนินการสอบคัดเลือก…

โครงการตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2562

5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการร่วมกับกรมการจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และผู้ว่างงานสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม T – VET วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

โครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมก้าวไปในอนาคต”

5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมก้าวไปในอนาคต” โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณปราณี คุรุเวฬุกรณ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ…

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

นักเรียนนักศึกษา และครูผู้ควบคุม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3…

การประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือด้านการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

23 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือด้านการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม…

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

28 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯในระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ…

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00…

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต จำนวน 1 อัตรา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 023239009, 023239680 ต่อ 210 (งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ)…

รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 – 14 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่…